VB. ALEVIN FEMENINO GRUPO 3 - VOLEIBOL, ALEVIN FEMENINO, TERCERA, GRUPO 3 (002433)