VB INFANTIL FEMENINO GRUPO 1 - VOLEIBOL, INFANTIL FEMENINO, PRIMERA, GRUPO 1 (002033)