BC.ALEVIN FEM. GRUPO 2 - BALONCESTO, ALEVIN FEMENINO, SEGUNDA, GRUPO 2 (001996)