VB ALEVIN FEM GRUPO 1 - VOLEIBOL, ALEVIN FEMENINO, PRIMERA, GRUPO 1 (001989)